Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej działającej pod adresem https://www.adrianlongosz.pl/ (dalej jako „Strona internetowa”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora generowanych w ramach Strony internetowej w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w ramach Strony internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Dane osobowe zbierane w ramach Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu na jaki Państwo wyraziliście zgodę. Posiadacie Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia sowich danych osobowych.

4. Korzystam z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, której zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin Strony internetowej. Wykorzystuję też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy. 

5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIN. 

6. Moja Strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwo najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

II. Administrator danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej działającej pod adresem https://www.adrianlongosz.pl/ jest Adrian Longosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi i rozwój Adrian Longosz z siedzibą ul. Łacnowa 67, Zduny 63-760, NIP: 6211838737 , REGON: 387415764.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: a.longosz@adrianlongosz.pl

III. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. Prowadzenie usługi newslettera,

Zapisując się do newslettera, przekazujecie Państwo swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

2. Prowadzenie systemu komentarzy,

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus. 

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia i przeniesienia. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

3. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W celu odpowiedzi na zapytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o firmie, treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest interesem realizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za który Administrator uznaje m.in.: dochodzenie, ustalenie oraz obronę przed potencjalnymi roszczeniami.

4. Realizacja zamówionych usług.

Zamawiając na Stronie internetowej jakikolwiek produkt, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust.1 lit c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw wynikających z RODO i innych przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania danych osobowych,

c. usunięcia danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. przenoszenia danych osobowych,

f. do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zgoda została wyrażona.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień, proszę o kontakt na adres e-mail: a.longosz@adrianlongosz.pl

V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji zawartej umowy oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a. hostingowe,

b. w zakresie systemu mailingowego,

c. księgowe i rachunkowe,

d. w zakresie systemu do fakturowania,

VI. Logi serwera.

Korzystając z mojej Strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja Strona internetowa. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII. Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Na Stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Podczas pierwszej wizyty na mojej Stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Wykorzystuję cookies własne w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony,

b) realizacji procesu zamówienia,

c) prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych: a) Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony, b) Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,

c) Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook,

d) Disqus (wydawca: Disqus Inc., 717 Market St. San Francisco, CA 94103) – w celu obsługi komentarzy na blogu.

e) Affiliacje Należę do sieci afiliacyjnych Ceneo, Nozbe oraz GetResposne. W tym celu, w kodzie strony zaimplementowany jest specjalny kod śledzący działający podobnie jak kod Google Analytics. Kod ten oparty jest na technologii plików cookies ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

VIII. Zmiana polityki prywatności i plików cookies.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.

Materiały graficzne wykorzystane na stronie: https://adrianlongosz.pl/czym-jest-coaching/ Zostały pobrane ze strony